Forskningsbasert kunnskap og kvalifisering av lærere

Collection

  • LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Gjennom styringsdokumenter, politisk retorikk og fra lærerutdanningen selv uttrykkes et ønske om at kvalifiseringen av lærere skal være forskningsbasert. Ikke minst for at forskningsbasert kunnskap om ”det som virker” skal utvikle innhold og læringsaktiviteter i lærerutdanningen, og dermed også for kommende læreres praksis i skolen. Hva forskningsbasert kvalifisering av lærere innebærer, er imidlertid ikke entydig gitt. Hva legges i begrepet forskningsbasert kvalifisering, hva regnes som gyldig forskningsbasert kunnskap og i hvilken form skal slik kunnskap presenteres, er spørsmål som godt kan problematiseres. Særlig fordi ulike syn på disse spørsmålene vil kunne få stor betydning for forskning på, i og for lærerutdanning.