Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2020-04

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2020:1

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-297-4

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 50

Abstract

  • Rapporten undersøker planlagte tiltak for fornying og utvikling av lokaldemokratiet blant kommuner med vedtak om sammenslåing (fra og med 2020) og som også deltar i Kommunal- og modernisreingsdepartementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i sammenslåtte kommuner. Rapporten peker på at flere av kommunene i utvalget har en portefølje av medvirkningstiltak for den nye kommunen som til sammen tilgodeser de fleste typer «demokratiske gevinster». På den andre siden finner gjennomgangen også flere kommuner som legger opp til nye tiltak som enten er brede og inkluderende eller gir en særlig velfundert og innsiktsskapende medvirkningsopplevelse. Rapporten finner videre at man arbeider bredt med innføring og videreutvikling av digitale løsninger i de nye kommunene, og at slike opplegg ofte går sammen med satsing på medvirkningstiltak som innebærer «dypere» involvering fra deltagende innbyggere. Gjennomgangen viser også en tendens til at man legger opp til en aktiv politisk rolle for de folkevalgte i de nye kommunene.