Forklaringer på bostedsløshet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2013:6

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-989-1

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten belyser årsaker til bostedsløshet med grunnlag i en kvantitativ kartlegging av bostedsløshet og casestudier i Drammen, Haram, Sandnes og Tromsø og i bydelene Sagene i Oslo og Årstad i Bergen. Casestudiene omfatter intervjuer med tjenesteytere og bostedsløse personer. En studie om bostedsløs ungdom er inkludert, denne er utgitt som eget notat: NIBR-notat 2013:108 Unge i randsonen – En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet Rapporten bør sees i sammenheng med NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging Det er laget en kortversjon av NIBR-rapport 2013:5 og 2013:6: NIBR-notat 2013:112 Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer   Tilknyttet prosjekt Bostedsløshet i Norge 2012