Forhandlinger om samfunnsdebatten - en analyse av møtet mellom researchere i Dagsnytt atten og rådgivere for de politiske partiene

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud (2009) undersøkte i sin doktorgradsavhandling Journalistenes valg Produksjon – interaksjon -­‐ iscenesettelse møtet mellom journalistikk og politikk under valgkampen før stortingsvalget i 2003. Hun konkluderer i avhandlingen med at politikere langt på vei føyer seg etter journalisters ønsker, for å få være med i TV-­‐sendte debatter. Hun beskriver kommunikasjonen mellom politiske partier og Redaksjon EN i NRK som et asymmetrisk møte der redaksjonen i Redaksjon EN hadde stor makt og der partiene viste stor vilje til å tilpasse seg redaksjonens krav. Jeg har siden april 2014 arbeidet som researcher i NRKs debattavdeling og har blant annet vært involvert i produksjonen av Dagsnytt atten. Som researcher for programmet er kommunikasjon med politikere og deres rådgivere stor del av arbeidshverdagen og jeg opplevde ofte at redaksjonen gjorde seg betraktninger rundt hvordan denne kommunikasjonen foregår. Det finnes ingen forskning på interaksjonen mellom rådgivere og researchere i akkurat Dagsnytt atten. Thorbjørnsruds avhandling tar for seg forholdet mellom en debattredaksjon i NRK og de politiske partiene, og kommer derfor inn på mange av de samme interaksjonsmønstrene. Men min personlige opplevelse skilte seg ut fra Thorbjørnsruds konklusjon om at politikere i svært stor grad føyer seg etter debattredaksjonenes ønsker. Situasjonen jeg beskrev i innledningen til JB2900 Kandidatnummer: 441 4 denne oppgaven viser at det også blant andre medlemmer av Dagsnytt atten-­‐ redaksjonen finnes meninger og opplevelser som kan avvike fra Thorbjørnsruds funn. Thorbjørnsruds oppgave beskriver dessuten maktforholdet mellom de politiske partiene og en debattredaksjon i NRK i 2003. Det er over ti år siden, og situasjonen og forholdet mellom de to kan ha endret seg siden den gang. Det bestemte jeg meg for å undersøke.