Forfattere og Fanfiction - Leser, fan og medskaper

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tradisjonelt har skillet mellom forfatter og leser vært lett å forholde seg til, og den narrative transaksjonen har gått en vei – fra forfatter til leser. Dette skillet er i ferd med å endre seg i det lesere blir fans og fans blir medskapere og forfattere selv. I det moderne litterære landskap er den narrative transaksjonen blitt mer som en uhåndterlig spiral enn en rett linje, og forfattere er kanskje ikke lengre suverene eier av sine egne kreasjoner. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på hvilken effekt denne litterære sirkelen kan ha for forfatterens rolle. Hvilke konsekvenser har en tidligere fortid som fanfiction forfatter på en publisert forfatters interaksjon med egne fans? Vil en forfatter som selv har vært en aktiv del av fandom ta aktivt del i sitt eget fandom? Og hvilke problemstillinger kan oppstå rundt forfatterens autoritet når leserne beveger seg over til å bli fans, og kanskje også medskapere? Jeg vil bruke Cassandra Clare og E. L. James som eksempel for å belyse dynamikken mellom forfatter og fanfiction, men jeg vil også dra inn andre forfattere i den grad de belyser diskusjonen fra andre vinkler. Cassandra Clare er aktiv på flere sosiale media plattformer, noe som gjør henne til et godt valg for å se hvordan en tidligere fanfiction forfatter, en tidligere fan, omgås egne fans, mens E. L. James kobling til Twilight har vært mye diskutert i media.