Forebygging av delirium hos eldre etter hoftebrudd

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: De kommende årene fremover vil andelen av eldre i befolkningen øke. Fra år 2010-2050 er det antatt at antall eldre vil bli oppimot 25 % av befolkningen (Romøren, 2014). En betydelig andel av disse vil brekke hoften å stå i fare for å utvikle delirium. Sykepleier har en viktig rolle i forhold til forebyggelse av tilstanden delirium. Ved å bruke faglitteratur, forskningsartikler, sykepleie teoretiker er det prøvd via diskusjon til å komme frem til en løsning. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien var å se på hva sykepleier i praksis kan gjøre for å forebygge delirium hos eldre pasienter etter hoftebrudd. Videre vil jeg se om hvilke behandlingsmetoder som hindrer pasientene på best mulig måte til å ikke utvikle delirium som en postoperativ komplikasjon. Resultat: Funn i oppgaven viser til ulike behandlings metoder og ulik tilgang til ressurser. At utfordringen i forhold til forebygging av delirium hos eldre pasienter etter hofte brudd, legger vekt på at pasienten skal ha dekket sine grunnleggende behov. Diskusjon: Diskusjons delen tar for seg forebyggende tiltak som sykepleieren enten må være oppmerksom på eller utøve i forhold til pasienten. Sykepleiers behov av kunnskap for å kunne identifisere at en pasient er i risiko sonen for å utvikle delirium. Utøvelse av grunnleggende behov for å hindre delirium som en post operativ komplikasjon. Hvordan sykepleieren skal kunne bidra til god miljø stimulering, søvn og hvile. Konklusjon: Sykepleieren trenger kunnskap om delirium for å implementere gode rutiner i forhold forebygging av denne delirium som komplikasjon hos eldre etter hoftebrudd. Å igjen bruk av standardiserte tiltaksplanen kan bidra til forebygging av delirium.