Fordi om skilsmisse er vanlig, er det vondt. På hvilken måte kan en sosionom i barneskolen hjelpe barn som opplever samlivsbrudd?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • En oppgave med fokus på hvilke reaksjoner og konsekvenser samlivsbrudd kan ha på barn i alderen seks til tolv år, hva som kan være utfordrende og hva barnet kan ha behov for. Hvilke ressurser og muligheter en sosionom har i barneskolen og hvordan sosionomen kan være med å styrke barnet og forebygge eventuell skjevutvikling og psykiske vansker. Med fokus på resiliensfremmende arbeid og prosesser.