Forbruk og det grønne skiftet

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • Notat;

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Page Number

  • 20

Abstract

  • Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementets som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. De fire notatene omhandler henholdsvis  Forbruk og det grønne skiftet  Forbrukernes digitale hverdag  Forbrukernes utfordringer i dagligvaremarkedet  Bolig i et forbrukerperspektiv Det sistnevnte notatet er utarbeidet ved NIBR ved OsloMet i samarbeid med SIFO.