Forbedringsmuligeter i FRBRiseringen av oppdagelsessystemet Primo - Et casestudium av BI-Bibliotekets versjon av systemet

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oria tilhører den nye generasjonen bibliotekkataloger, som også kalles oppdagelsessystemer. Slike oppdagelsessystemer skal yte intuitive grensesnitt for brukeren og gi dem en oversikt over ressurser som kommer fra ulike databaser. Dermed får brukeren tilgang til mer materialet enn bibliotekets eget. Metadataposter fra tallrike kilder blir derfor høstet inn i en sentral indeks i bibliotesystemet og bearbeidet slik at de fremstilles for sluttbrukeren i Oria. Derfor resulterer søk ofte i trefflister, som er lengre enn brukeren kan gå gjennom. For å fremstille forkortede trefflister i Oria ble oppdagelsessystemet FRBRisert. Som tidligere forskning antyder, trenges det mer forskning for å få til en mer hensiktsmessig FRBRisering. Derfor behandler denne bacheloroppgaven om FRBRisering av eksisterende metadataposter og prøver å finne ut om FRBRiseringen i Oria kan forbedres.Det ble gjennomført en praktisk undersøkelse med flere emnesøk i BI-Bibliotekets versjon av Oria for å finne frem til poster som ikke ble hensiktsmessig FRBRisert. Ti verk ble analysert for å finne ut hvorfor ulike problemer oppstod. I drøftingen kom frem at flere aspekter av Orias algoritmer og innstillinger bør tilpasses og finjusteres mer, for unngå at det dannes flere FRBR-grupper til ett og samme verk. Dobbelte FRBR-grupper skyldes blant annet inkonsistente metadata og uautoriserte poster, men også mangel på en verksdefinisjon og mer FRBR-konforme funksjoner i programvaren. En ny standard for bibliografiske metadata som RDA etter moderne rammeverk som RDF eller BIBFRAME vil være med for å forbedre metadatakvaliteten i et digitalt miljø som også vil være til fordel for en automatisk FRBRisering.