For gammel?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2001

Series/Report no

  • NOVA Rapport 4/01

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-111-4

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 105

Abstract

  • Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er årsakene til at stadig flere velger å pensjoneres tidlig, eller sagt med andre ord: hvorfor en faller tidligere ut av arbeidslivet. Nettopp forholdet mellom frivillige valg på den ene siden og motvillig utstøtning på den andre er ett av de sentrale diskusjonstemaene i faglitteraturen. Utstøtningsfaktorer i arbeidslivet forklarer uførepensjonering bedre enn de forklarer avtalepensjonering, der tiltrekningsfaktorer i i pensjonisttilværelsen har større gjennomslag. For å få flere til å utsette pensjoneringen er det viktig å satse på varierte tiltak, men det er særlig aktuelt å prioritere tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø og utvikling av en personalpolitikk som støtter opp under eldre arbeidstakeres arbeidsevne og arbeidsmotivasjon.