"Folk flest" i VG under Norwegian-streiken

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven er en diskursanalyse av VGs dekning av Norwegian-streiken med utgangspunkt i klasseteorier og Yngve Benestad Hågvars masteroppgave "Hele folkets diskurs". Hovedspørsmålet er hvilke aktører som defineres som "folk flest" i dekningen, og på hvilken måte.