Flyttemønster for utvalgte årskull i Nedre Glommaregionen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:102

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-351-1

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Hvor henter Fredrikstad og Sarpsborg sine tilflyttere? Og hvor velger barn fra de to byene å bosette seg, hvis de på permanent basis flytter? De som flytter fra byene har mer utdanning enn de som kommer inn, men er ikke i større grad i arbeid. I begge byene er lokalbefolkningen, de som ikke har flyttet når de kommer i 30-35 års alderen, i størst grad i arbeid, selv om de har mindre utdanning enn både til- og fraflyttede. Vi har her fulgt årskullene født på 1960-tallet på landsbasis fra de var 15 år, og sett på utviklingen for de to byene hver for seg ved å sammenligne mønsteret for de siste kullene med de foregående.