Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefinert klassifiseringssystem av flomveier.