Flokkatferd på Oslo Børs: En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I avhandlingen vår analyserer vi flokkatferd på Oslo Børs gjennom estimering av autokorrelasjon i volumer. Selskapene vi analyserer er tilfeldig utvalgte, og volumene er på daglig basis. Autokorrelasjon i omsatt volum støtter opp under hypotesen om flokkatferd ved at en gruppe investorer følger andres handel. Vi konkluderer med at flokkatferd kan påvises gjennom autokorrelasjon. Dette med et tydelig flertall av positivt korrelerte volumer. I tillegg til de 21 positive koeffisientene observerte vi fire negativt korrelerte volumer. Riktignok var ingen av disse signifikante. Den binomiske sannsynligheten for at det negative utfallet er tilfeldig er 0,0455%. På bakgrunn av dette har vi kommet frem til at det er gjennomførbart å påvise handel i flokk. Av utvalget kom det tydeligere frem en større grad av korrelasjon på OBX aksjene. Dette kan sees på som et bevis på større grad av flokkatferd. Likevel kan vi ikke, på bakgrunn av vår analyse, konkludere med at det vi har funnet er flokkatferd.