Flerkulturelle kvinners innpassprosess i norsk arbeidsliv.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven kartlegger hvilke faktorer som virker hemmende og fremmende i en innpassprosess for flerkulturelle, høyt utdannede kvinner. Oppgaven setter også fokus på hvor nødvendig det er med organisasjoner som arbeider for mangfold i norsk arbeidsliv. Vår problemstilling er som følger: Hva hemmer og fremmer innpass i norsk arbeidsliv blant høyt udannede flerkulturelle kvinner? Dette synes vi er et interessant tema, da forskning viser at bedrifter øker sin sannsynlighet for en lønnsomhet over gjennomsnittet, ved å ha god kjønns- og etnisk fordeling i arbeidsstokken. Samtidig som det i Norge i dag kan være et samfunnsproblem at høyt utdannede kvinner med flerkulturell bakgrunn sliter med å få relevant jobb. Oppgaven benytter kvalitativ metode, med case som forskningsdesign. Det var naturlig å bruke intervju som datainnsamlingsmetode, og vi gjennomførte seks intervjuer. Vi analyserte funnene vi satt igjen med ved å utføre en tverrsnittsbasert datareduksjon. For flerkulturelle kvinner med høy utdannelse er det flere faktorer som påvirker innpassprosessen. Eksisterende fordommer og holdninger blant ansatte påvirker høyt utdannede flerkulturelle kvinners mulighet til å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Oppgaven tar for seg språk, kultur, sosialkompetanse, rekruttering, ”the flame” og lovverket som avgjørende faktorer i innpassprosessen.