Fireårige folketallsutsikter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:138

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-662-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Det er utarbeidet en modell med dette notatet som veileder, som gir anslag for folketall i en kommune, sett fire år fram. Modellen baserer seg på utsiktsanalyse, som tar utgangspunkt i årskullenes forløp gjennom alle fireårige aldersfaser, 0-4 år, 1-5 år osv.. Resultatene gis for et sett av aldersgrupper, som både kan velges selv eller som følger av standarden for kommunenes inntektssystem. Denne veilederen beskriver modellen og metoden, og viser hvordan utsiktsresultatene kan tolkes og treffiskkerheten bedømmes. Tilknyttet prosjekt Folketallsindikatorer