Finnes det ukedagseffekter på Oslo Børs? "En empirisk undersøkelse av sammenhengen mellom avkastning og ukedager i perioden 2006-2015"

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I avhandlingen vår har vi undersøkt om det finnes sammenheng mellom ukedag og avkastning på Oslo børs ved å bruke regresjonsanalyse. Vi har undersøkt både hovedindeksen (OSEBX) og indeksen for de 10% lavest kapitaliserte selskapene på Oslo Børs (OSESX). Avkastningen måles ved å bruke indeksenes siste registrerte verdi for hver handelsdag de siste 10 år. Forrige bidrag på ukedagseffekter på Oslo Børs ble undersøkt i perioden 1996 til 2005, hvor det ble konkludert med at man ikke kan påstå at ukedagseffekter har forsvunnet. Oppgavens problemstilling: «Har det eksistert ukedagseffekter på Oslo Børs i perioden 2006 - 2015?» For OSEBX har vi funnet tendenser som peker i retning av ukedagseffekter, men funnene er ikke signifikante. For OSESX har vi funnet signifikante sammenhenger mellom avkastning og ukedager. Alle dager har gitt signifikant dårligere avkastning enn fredag (mandag og tirsdag: p