Film som levning og beretning: Kingdom of Heaven

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-21

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bruk av film i historiefaget i skolen er en omdiskutert praksis, som ikke kan sies å ha blitt utnyttet til sitt fulle potensial. I teksten argumenteres det for at film med gevinst kan benyttes i historie som historisk kilde, både beretning og levning, som del i arbeidet med å utvikle elevers historiske bevissthet samt kritiske vurderingsevne. Spillefilmen «Kingdom of Heaven» brukes som eksempel for å illustrere mulige tilnærminger til filmbruk i klasserommet, samt advare om mulige hindere og fallgruber ved slike metoder. Lærers egen kapasitet for kritisk vurdering av filmens innhold, samt av formålet ved å bruke filmen i undervisningen, vektlegges.