Fellesskapet som ressurs. En oppgave om sosialt gruppearbeid med jenter utsatt for seksuelle overgrep

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bacheloroppgaven belyser hvordan sosialt gruppearbeid kan være et verktøy for å bistå utsatte i bearbeidelsesprosessen av seksuelt overgrep. Teori forklarer at skam- og skyldfølelse kan være en medvirkende årsak til hvorfor bearbeidelsesprosessen hos utsatte blir hindret. Oppgaven tar derfor også for seg hvordan sosialt gruppearbeid også kan bryte skam- og skyldfølelsen hos utsatte for seksuelle overgrep. I tillegg ser oppgaven på muligheten for å implementere psykoedukasjon i sosialt gruppearbeid.