Fellesføringer i tildelingsbrev - et svar på kritikken av mål- og resultatstyring?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tema for denne bacheloroppgave er mål- og resultatstyring (MRS) som er det overordnete styringsprinsipp i staten. Det viktigste dokument i departementenes styring av underliggende etater er tildelingsbrevet. Vi undersøker en komponent i tildelingsbrev, nemlig fellesføringer. I regulert form er disse et relativt nytt verktøy til å formidle tverrgående mål. Vi antar at dette verktøyet er del av en endringstrend innen statlig styring og spør derfor om og hvordan fellesføringer i tildelingsbrev svarer på sentrale kritikkpunkter av MRS – for mange mål, liten eller ingen prioritering av målsetninger og skjult aktivitetsstyring. For å svare på problemstillingen utfører vi en kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse av sentrale dokumenter. Disse dokumenter er fellesføringsrundskriv fra de siste syv år og dokumenter angående reguleringen av dette virkemiddel. Vi diskuterer hvorvidt fellesføringer formulerer klare og prioriterte mål og hvordan reguleringen fører til en samordning av tverrgående mål