Fastlønn og arbeidsinnsats

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven undersøker om effekten av fastlønn på arbeidsinnsats avhenger av indre- og(eller) ytre motivasjon.