Fastlønn og arbeidsinnsats

Author(s)

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Oppgaven undersøker om effekten av fastlønn på arbeidsinnsats avhenger av indre- og(eller) ytre motivasjon.