Familiens betydning. Kunnskapsoversikt om hverdagsliv, omsorg, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • 2020;1

Publisher

  • NOVA, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7894-721-0

Page Number

  • 121

Abstract

  • Rapporten gir en oversikt over litteraturen innenfor fire sentrale tema i familieforskningen, nemlig omsorg, tidsbruk, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak. Systematiske litteratursøk resulterte i et nettoutvalg på til sammen 143 referanser publisert etter 2008. I tillegg til å beskrive litteraturen, har vi også identifisert kunnskapshull og områder med et særlig behov for mer forskning.