Faktorer som påvirker ungdom til å være fysisk aktive

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Dagens samfunn utvikler seg i stor fart, og mye av utviklingen går på det å skulle gjøre livene våre enklest mulig. Mye av utviklingen fører til at vi blir mer stillesittende hele dagen. Barn er lengre på skolen, og har fag som gir lite fysisk aktivitet. I dag er fokuset på helse kanskje større enn noen gang, likevel rapporteres det at flere og flere barn og unge sliter med livsstilssykdommer som fedme og diabetes. Det raser debatter om hvor vidt skolen må komme på banen og at det må bli flere kroppsøvingstimer. Min motivasjon for å skrive om et tema som går på kroppsøving er fordi jeg selv skal bli kroppsøvingslærer, og min motivasjon er å finne ut mer om hva det bygger på. Jeg ønsker å motivere elever til å være aktive utover de obligatoriske kroppsøvingstimene og at de skal trives med fysisk aktivitet. Kroppsøving er et fag som skal motivere og inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede (Utdanningsdirektoratet, 2015). For på best mulig måte å kunne klare dette, og være en best mulig lære, ønsker jeg å belyse hva som skal til for å hjelpe barn og unge til å bli mer fysisk aktive og fortsette med dette i lengre tid. På bakgrunn av dette har jeg kommet frem til følgende problemstilling for min bachelor oppgave; Hvilke faktorer er viktige for at ungdom er fysisk aktive?