Faktorer som kan føre til at incest ikke blir avdekket i barneverntjenesten

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Avdekking av seksuelle overgrep mot barn er en av de viktigste samfunnsoppgavene barneverntjenesten står overfor. Vi vet at seksuelle overgrep mot barn er et folkehelseproblem. Åpenhet, økt informasjon og økt kunnskap om seksuelle overgrep er derfor sentrale faktorer for bekjempelse av dette fenomenet. Vi ser til stadighet nyhetsoppslag om voksne som forgriper seg seksuelt på barn, en av de mest kjente er Alvdal saken. Den 5. april 2013 ble moren i den beryktede Alvdal saken, som første kvinne i Norge, dømt til forvaring for seksuelle overgrep. Den fornærmede i saken er kvinnens datter, som ble seksuelt misbrukt av sin mor og tidligere stefar på Gjerdrum på 1990-tallet. Datteren sendte selv inn flere bekymringsmeldinger til den lokale barneverntjenesten, men meldingene ble aldri fulgt opp. Tingrettsdommer Petter Jean Johnsen påpeker at; «det er et alvorlig tankekors at hvis fornærmede hadde blitt tatt på alvor kunne overgrepene mot barna i Alvdal-saken vært unngått» (Torset 2013). Dr.polit. og spesialpedagog Kari Trøften Gamst viser til alvorlig systemsvikt og ansvarsfraskrivelse fra hjelpeapparatet i saker som omhandler vonde barneskjebner. Hun påpeker at til tross for økt faglig innsats de siste årene vitner disse sakene om at det fremdeles forekommer bagatellisering og ugyldiggjøring av saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn.