Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • Forskningsserie

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

ISBN

  • 978-82-488-0028-6

ISSN

  • 1501-6064

Description

  • I en studiesituasjon kreves kommunikativ kompetanse i vid forstand. Denne boka gir innblikk i den tekstlingvistiske kompetansen hos tospråklige studenter i profesjonsutdanninger. Hva utfordrer studentene i forståelse og skriving av akademiske tekster? Kan mangler i tekstkompetansen gjøre fagforståelse og fagformidling komplisert? Ellen Beate Halvorsen har analysert tekster i ulike profesjonsutdanninger, både fagtekster som studenter selv har skrevet og deres forståelse av pensumtekster. På bakgrunn av teoretiske drøftinger, teksteksempler og analyse framtrer sentrale utfordringer som minoritetsspråklige ofte møter i resepsjon og produksjon av fagtekster. I et kapittel er resultatene kontrollert og vurdert opp mot majoritetsstudenters tekstkompetanse. Tekstkompetanse er viktig i all høyere utdanning. Å mestre blant annet tekststrukturer, argumentasjon og nyansert språkbruk, både reseptivt og produktivt, er sentrale ferdigheter i høyere utdanning, men også i grunn- og videregående skole, jf Kunnskapsløftet. Denne boka bør være nyttig for alle lærere og veiledere i høyere utdanning – og i grunnopplæringen, som ønsker større innblikk i de språklige utfordringer som mange minoritetsspråklige møter i læringssituasjoner.