Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-03-03

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:2

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-264-6

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 103

Abstract

  • Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Hensikten med oppdraget er å undersøke hvordan kommuner og fylkeskommuner kan stimuleres til å bruke fagopplæring som tiltak for flyktninger i introduksjonsprogrammet, og gi en oversikt over hvordan fylkeskommuner og kommuner i samarbeid har organisert fag- og yrkesopplæring rettet mot voksne minoritetsspråklige.