Færre bostedsløse – hva er forklaringen?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-04

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:9

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-280-6

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 124

Abstract

  • Fra 2012 til 2016 gikk tallet på bostedsløse ned fra 6.000 til 4.000 personer. Prosjektet undersøker årsaker til nedgangen med data på makro- og mesonivå. Prosjektet vurderer metoden som anvendes for å kartlegge bostedsløse i Norge og presenterer alternative metoder for kartlegging.