Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • IRIS-rapport 2018/184

Publisher

  • Stavanger, IRIS

Keywords

Page Number

  • 206.0

Abstract

  • IRIS og NIBR fikk i april 2016 oppdraget med å evaluere Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner (2014-18). I august 2016 ble det lever en delrapport (NIBR notat 2016-106) som belyser faktorer som har påvirket innretning, iverksetting og framdrift i byregionenes utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Rapporten utgjør sluttrapporten fra evalueringen. Den omfatter en beskrivelse av faglige tilnærminger og av utviklingsprosjektene, videre analyser av resultater og effekter av utviklingsprosjektene samt vurderinger av byregionprogrammets addisjonali-tet og vellykkethet og statens bidrag til dette.