Evaluering av Norsk Kulturminnefond

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2007:06

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-668-5

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Norsk Kulturminnefond ble opprettet i 2002, som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Fondet har i løpet av årene fra opprettelsen etablert og utformet organisasjonen på en dyktig måte, og lagt grunn for rutiner som synes levedyktige. Dette gjelder både forhold til søknadshåndtering, saksbehandling og informasjon, og det gjelder i forholdet mellom styret og administrasjonen. Fondet har også etablert god kontakt og kommunikasjon med frivillige organisasjoner, fylkekommuner og andre. Tilknyttet prosjekt Evaluering av Norsk kulturminnefond