Evaluering av Modellkommuneforsøket

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2002:24

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-404-6

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten er en evaluering av Norsk kommuneforbunds forsøk med modellkommuner. Den metodikken som prøves ut i forsøket representerer et alternativ til konkurranseutsetting av kommunale tjenester. De tre forsøkskommunene er Porsgrunn, Steinkjer og Sørum, men forsøket er avsluttet kun i de to sistnevnte kommunene. Idden i Modellkommunemetodikken er å bygge på medarbeidernes egne ideer til å forbedre og effektivisere kommunale tjenester.