Evaluering av Kompetanseløftet 2015

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-notat 2011:108

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-879-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I dette notatet sammenlignes resultatene fra en survey sendt ut til kommunene i 2008 og i 2010. I tillegg gjøres det analyser av den innrapporterte aktiviteten i Kompetanseløftet 2015. Resultatene viser at planen er godt mottatt i kommunene og at utviklingen ser ut til å gå i ønsket retning. Resultatene fra analysene reiser imideltid spørsmålet om det er de kommunene med mest ressurser som er mest aktive i planen. Tilknyttet prosjekt Kompetanseløftet 2015