Evaluering av handlingsprogram for universell utforming

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:121

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-561-1

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Handlingsprogrammet for universell utforming ble gjennomført i årene 2002-2004. Det hadde som målgrupper beslutningstakere og ansatte på alle nivåer i offentlig forvaltning. Siktemålet var bevisstgjøring og opplæring samt å bidra til gode løsninger i praksis. Det området som har den sterkeste virkningen av programmet er forsøksprosjekter. Siden fokus her har vært nettopp å nedfelle universell utforming i de fysiske omgivelsene eller i styringsdokumenter, har programmet satt spor.