«Euroburger» eller «stort om litteratur og kjærlighet»?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Oppgaven tar for seg Carlos Ruiz Zafóns roman Vindens skygge. Boken har blitt stemplet som lettbeint underholdningslitteratur under betegnelsen «euroburger» av noen norske kritikere. Gjennom en analyse av verket utforsker denne oppgaven hvordan Vindens skygge kan sies å være et hybrid verk sammensatt av elementer fra mange ulike sjangre. Sammen danner disse elementene et sømløst og unik verk. For å underbygge den hybride sammensetningen benytter forfatteren seg av intertekstualitet og metatekstualitet. Analysen viser videre hvordan disse grepene brukes for å underbygge verkets tematikk og komposisjon.