Etterevaluering av NAV IKT Basis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2014:9

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-8309-024-6

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • En viktig forutsetning for NAV-reformen var at man utviklet et IKT-system som kunne brukes fra dag 1. IKT Basisprosjektet innebar at man på kort sikt utviklet en teknologisk sett trygg og ikke så komplisert løsning. Basisprosjektet innebar utrulling av ny hardware og software til de nyopprettede NAV-kontorene og var basert på eksisterende IKT-verktøy. Prosjektet gjennomgikk ekstern kvalitetssikring (KS2) som en del av planleggingsprosessen. Evalueringen viser at Basisprosjektet var en vellykket strategi langs de dimensjonene som er evaluert, med gjennomgående høy score. Oppdragsgiver for rapporten har vært Concept-programmet (NTNU). Tilknyttet prosjekt Evaluering av statlige investeringsprosjekt