Et steg videre i den prehospitale behandlingen av sepsis : en prosjektbeskrivelse

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 42

Abstract

  • Bakgrunn: Sepsis er en systemisk inflammasjon, som affiserer hele kroppen. Sepsis oppstår hyppigst av bakterier og blir ofte behandlet med antibiotika. Dødeligheten er høyest hos spedbarn og eldre, de er ofte mindre motstandsdyktige for infeksjonene. Tilstanden krever rask identifisering og intervensjon av helsepersonell. Helsetilsynet har funnet mangler i behandlingen av sepsispasienter. Manglene kan føre til forsinket behandling som kan resultere i død. Det foreligger lite forskning om antibiotikabehandling utført av ambulansepersonell. Dette er bakgrunnen til oppgaven, en prosjektbeskrivelse. Problemstilling: Hvilke utfall kan prehospital blodkulturtakning og antibiotikabehandling føre til? Metode: Det blir brukt et retrospektiv tverrsnittdesign for å utføre prosjektet. Inkluderte deltakere i prosjektbeskrivelsen er sepsispasienter som har fått prehospital antibiotikabehandling av ambulansepersonell, med en positiv blodkultur og er over 18 år. Primærutfall er pasient dødelighet eller utskrivelse fra sykehus innen 28 dager etter behandlingsstart. Sekundærutfallene er pasientoverlevelse i forhold til alder, kjønn, risikofaktorer, antall ukontaminerte blodkulturer og antall døgn på sykehus. Anonymiserte kvantitative data blir hentet fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og det vil være et samarbeid hvor vi og UNN er likestilte parter. UNN startet med prehospital antibiotikabehandling og blodkulturtakning første kvartal 2018. Nytteverdi I et større perspektiv kan resultatet av oppgaven være med på å forbedre behandlingen av sepsispasienter prehospitalt. Utbedringen av behandling kan føre til endret ansvarsområde for paramedisinere.