Et offentlig rom for lokaldemokratiet?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2004:09

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-476-3

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Mange offentlige rom benyttes bare til enveis kommunikasjon, og preges sjelden av åpen politisk meningsdanning. Politikerne fremstår oftere med en åpen og lyttende holdning enn innbyggerne. Innbyggerdeltakelse i offentlige rom er sjelden direkte knyttet til det representative system, og fører i liten grad til at deltakernes tillit til systemet øker. Innbyggernes tilfredshet med lokaldemokratiet avhenger av om de synes politikken reflekterer innbyggernes synspunkter, og om de mener lokalpolitikerne diskuterer politiske saker åpent. Analysene bygger på en rekke ulike datatilfang og metoder for å studere dialogen mellom folkevalgte og innbyggerne i syv kommuner.