Et nyskapende og praktisk undervisningsopplegg for varmepumper

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med hovedprosjektet var å optimalisere varmepumpeundervisningen for førsteårsstudenter på linja for Energi- og miljø i bygg, ved HiOA. Prosjektgruppa har utviklet og gjennomført to forelesninger og én laboratorieøvelse. Opplegget ble evaluert og nødvendige forbedringer ble deretter gjort. En komplett væske-vann varmepumpe, samt sentrale enkeltkomponenter i et varmepumpesystem er anskaffet og modifisert. Hensikten med dette var å lage et undervisningsopplegg med klar forbindelse mellom teori og praksis. Utfordringen med prosjektet var at ingen av gruppas medlemmer hadde undervisningserfaring. Undervisningsmetodene til dyktige forelesere og lærere gjennom studier og skolegang, har derfor vært inspirasjonskilde for måten forelesningene ble planlagt. En spørreundersøkelse ble gitt til studentene for å evaluere undervisningsopplegget. Resutatene fra denne viste at opplegget generelt ble godt mottatt. Likevel ble enkelte forbedringer gjort, med hensyn til framtidig bruk. Konklusjonen var at studentene likte den praktiske tilnærmingen til fagstoffet.