Et liv mellom bygningene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2008:18

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-739-2

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten ser på bostedsløse personers hverdag i Oslo. Gjennom intervjuer med åtte bostedsløse personer gir rapporten et bilde av hvordan et liv uten bolig kan fortone seg. Rapporten konkluderer med at bostedsløse personer etterhvert innlemmes i en gatekultur der de opparbeider seg kunnskap og ferdigheter fra et liv "på gata". Parallelt med innlemmelsen i gatekulturen ekskluderes bostedsløse personer fra storsamfunnet. Kunnskapen og ferdighetene de tilegner seg i gatekulturen viser seg å være vanskelig å benytte i en boligsituasjon, og kan være en av årsakene til at informantene i denne studien har hatt flere boliger som de har mistet.