Et liv i tidløshet: en analyse av W.G. Sebalds roman Austerlitz

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • I denne oppgaven analyserer jeg den tyskfødte forfatteren Winfried Georg Maximilian Sebalds roman Austerlitz. Verket omhandler mange treff mellom en jeg-forteller og arkitekturhistorikeren Jacques Austerlitz, og skildrer Jacques Austerlitz´ livshistorie gjennom jeg-fortellerens øyne. Austerlitz strever etter å så vidt ha unnsluppet holocaust. I min oppgave legger jeg særlig vekt på at Jacques Austerlitz er traumatisert og derfor lever med en følelse av at tiden har stanset. Tidløsheten gjør at han oppdager samfunnsmekanismer som andre mennesker overser. Særlig kritiserer han kapitalismens ødeleggende innvirkning på samfunnet, og presenterer alternative levesett. Austerlitz´ tidløse tilstand kommer til syne gjennom tekstens innhold, og ved bruk av sort-hvitt-fotografier og en saktegående litteratur som stanser leseren, slik at hun føler hovedkarakterens tidløshet på kroppen. Hvis leseren klarer å leve seg inn i Jacques Austerlitz´ sted, kan hun bli klar over hvordan kapitalismen terroriserer henne. Beretningen om Jacques Austerlitz´ traumatiske liv kan altså åpne leserens øyne for ødeleggende samfunnsmekanismer.