Essayet i distraksjonens tidsalder. En analyse av essayet og journalistikkens leserkontrakt

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • “Vi lever i visualitetens tidsalder. Den som vil nå gjennom til samtidens menneske, må gjøre det gjennom øynene”, skriver Frode Helmich Pedersen i et essay publisert i Vinduet i 2015. Det 21. århundre var starten på den hyper-medierte hverdagen. En stadig større andel av informasjonsinntaket skjer gjennom det digitale og visuelle, og i mindre grad det vi finner på trykk. Journalistikken blir mer og mer digitalisert, men essayet har egenskaper som gjør det vanskelig å overføre formatet til den digitale tidsalder. Ved å se på leserkontraktene til essayet og nyhetsartikkelen, vil denne oppgaven undersøke noen av grunnene til hvorfor dette er tilfelle, samt se hvordan essayet passer inn i vår digitale tidsalder.