Er vi på vei mot en boligboble i Norge?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven har som formål å analysere om vi er på vei mot en boligboble i Norge. Oppgaven har forankring hovedsakelig i mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Av særlig relevans er teoriene om boligboble av de amerikanske samfunnsøkonomene Joseph Stiglitz, Karl Case og Robert Shiller, som er blant de største ekspertene på dette området. Analysen som foretas i denne oppgaven er ment for å avdekke eventuelle sammenhenger mellom fundamentale økonomiske faktorer og økningen i boligpriser. Det vil ikke alltid være mulig å få et entydig svar på om det finnes en slik sammenheng, likevel vil funnene av analysen øke forståelsen for hvordan boligmarkedet fungerer.