Er politiet også redaktører? En studie av politiet og lokalmedias bruk av Twitter i Drammensregionen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Både politiet og pressen tjener på å jobbe sammen for å opprettholde sine samfunnsroller. I Vær Varsom-plakaten punkt 1.4 står det at "Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold". Helt siden NOU rapporten fra 1981, "Politiets rolle i samfunnet", har det vært klart at politiets rolle skal bygge på kontakt og samarbeid med befolkningen. Det var lenge vanlig at journalistene lyttet til politiradioene for å vite hva som skjedde rundt i landet, men nå er nødnettet kryptert og journalistene har ikke muligheten til å lytte til politiradioen. Siden 2011 har politiet i Norge benyttet seg av Twitter for å fortelle om hendelser rundt om i politidistriktene. NRKbeta stilte spørsmål om Twitter kunne fylle noe av stillheten fra politiradioene. Men i en artikkel i lokalavisen Budstikka kommer det frem at politiet ikke tvitrer om alt de jobber med. Budstikka mener at politiet i for stor grad får påvirke hva pressen skal skrive om, fordi politiet kun informerer om et fåtall av hendelsene. Denne oppgaven har skal ta for seg problemstillingen: Er det forskjell på det politiet tvitrer og hva avisene skriver av krim- og politisaker, med utgangspunkt i Sør-Øst politidistrikt og Drammens Tidende. Ifølge innhentet data fra Sør-Øst politidistrikts Twitter-profil og Drammens Tidendes nettsaker fra to perioder i 2016, en hektisk periode og en rolig, kommer det frem at det er stor likheter mellom det politiet skriver på Twitter og det avisen velger å skrive. For eksempel er trafikk en kategori som både politiet og avisen skriver mest om. Samtidig er det eksempler på hendelser avisen skriver om som politiet ikke skriver og omvendt. Etter å ha sett på hva avisen skrev om krim-og politisaker i 2005, da Twitter ikke fantes, ser man at det er noen forskjeller i antall saker innen for et utvalg kategorier, som avisen skrev om. Blant anent ble det skrevet mer om lovbrudd og vold i 2005 og mer om trafikk i 2016. Men det er mere stoff som er lokalt i 2016, fordi flere saker er hentet fra Twitter-profilen til politiet, mens i 2005 var det flere saker som var hentet fra NTB-meldinger, som nødvendigvis ikke handlet om Drammensregionen. I alt ser det ut til at politiet til en viss grad påvirker det avisen skal skrive om, fordi de fleste sakene er hentet fra politiets Twitter, men Drammens Tidende har bevist at de klarer å fortsatt lage egne krim- og politisaker uten å hente informasjon fra Twitter.