Er krav til et godt energimerke like strengt for alle bygningskategorier?

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2011-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo

Description

  • I forbindelse med hovedprosjektet ble det tatt kontakt med Erichsen & Horgen AS og det ble utarbeidet en oppgavetekst som omhandlet karaktersystemet i NVEs energimerkeordning. Grunnlaget for rapporten var SINTEF sine SIMIEN filer for de forskjellige bygningskategoriene. Disse filene bygger på TEK’07 og danner grunnlaget for kriteriene i energimerkeordningen. Med utgangspunkt i disse filene har gruppen fokusert på hvordan det er mulig å heve både energi- og oppvarmingskarakteren for de forskjellige bygningskategoriene. Det ble utarbeidet tre ulike tiltakspakker, hvor antall tilleggstiltak viste seg å variere svært mye. Det har vært vanskelig å se klare tendenser til hvordan ulike faste parametre påvirket energimerkingen.