Er identitet viktigere i en distriktskommune enn i en sentrumskommune? - Betydningen av identitet i en sammenslåingsprosess

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut om identitet er viktigere i en distriktskommune enn i en sentrumskommune i en kommunesammenslåingsprosess. Vi har sett nærmere på tre faktorer som vi mener har innvirkning på innbyggernes identitet til kommunen, og deretter drøftet hvorvidt kommunepolitikerne tar hensyn til identitet ved beslutningen om en sammenslåing skal foretas eller ikke. De tre faktorene er: • Alder • Bo- og arbeidsmarked • Kommunestørrelse Vi vurderte hvor stor betydning kommunens alderssammensetning har for identiteten. I tillegg drøftet vi hvorvidt flytteaktiviteten og pendlingsmønsteret, samt om kommunens størrelse hadde innvirkning på innbyggernes stedsidentitet. I denne oppgaven har vi intervjuet seks lokalpolitikere fra tre forskjellige partier i de to kommunene med formål om å innhente informasjon fra informantene i rollene som både lokalpolitikere og innbyggere i kommunene. Deretter har vi drøftet dette opp mot statistikk fra de to kommunene. Funnene viser at identitet er viktigere i distriktskommunen enn i sentrumskommunen.