Entrepriseformens påvirkning på informasjonsflyt i en byggeprosess - I samarbeid med FoU-prosjektet OSCAR

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven har som fokus å ta for seg hvilken påvirkning valg av entrepriseform har på kommunikasjon mellom de ulike aktørene i en byggeprosess. Hvilken betydning økt involvering av aktørene i byggeprosessen har på verdiaspektet for eier og bruker er også et fokusområde. Oppgaven er fordelt inn i tre caser, en total-­‐, en delt-­‐ og en samspillsentreprise. Intervjuer er blitt gjort i hver case, og kvalitativ metode er brukt. Resultatet av arbeidet viser oss at uavhengig av entrepriseform er god kommunikasjon og en felles forståelse for gjennomføring og sluttprodukt avgjørende for prosjektets suksess.