Endringer i demografi og utdanningsvalg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:107

Publisher

  • Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-359-7

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Dette er en utredning om hvilke demografiske endringer som er forventa i Nord-Norge og landet fram mot år 2010-2015, og hvilke konsekvenser disse endringene vil få for rekrutteringsgrunnlaget til høgere utdanningsinstitusjoner i landsdelen. Det er også gjort en analyse av endringer i ungdoms utdanningsvalg, som sammen med den demografiske analysen inngår som en del av grunnlaget for en avsluttende drøfting av hvordan utdanningsøkningen til høgere utdanning i Nord-Norge forventes å utvikle seg.