En undersøkelse av norske arkivinstitusjoners tilretteleggelse av digitale arkivløsninger

Author(s)

Publication date

2017-05-29

Publisher

Fakultet for samfunnsvitenskap

Document type

Description

1.1 Problemstillinger Denne oppgaven tar utgangspunkt i en webundersøkelse av 21 ulike websider til arkivinstitusjoner. Problemstillingen jeg har jobbet ut ifra er som følger: «I hvilken grad tilbyr norske arkivinstitusjoner digital tilgang til arkiv på internett?». Denne problemstillingen har videre to delproblemstillinger. «I hvilken grad har norske arkivinstitusjoner digitalisert materiale» og «I hvilken grad/på hvilken måte har norske arkivinstitusjoner pekere til orientering på websidene?». Kandidat 119 ARK3900 1 Bacheloroppgave Page 8 av 57 6 Problemstillingen har blitt endret underveis. Den overordnende tematikken har i utgangspunktet vært «Hvordan kan det tilrettelegges for at publikum kan gjøre seg nytte av digitale arkivløsninger?» Dette er derimot en bred problemstilling, så jeg valgte dermed å dele den inn i to delproblemstillinger og omformulere problemstillingen slik at den er mer innsnevret og at formuleringene lar seg undersøke.