En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • Rapport;11-2019

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7063-497-2

Page Number

  • 87

Abstract

  • Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom 15-25 år. I tillegg til disse metodene fikk vi innspill fra en referansegruppe. Resultatene tyder på at IKT spiller en stor rolle i forbindelse med jobb og skole, og i å skape muligheter i sosiale relasjoner. Til tross for at de fleste synes internett gjør hverdagen deres lettere og at få sier at sin funksjonsnedsettelse er til hinder for dem, forteller de unge også om ulike hjelpemidler og strategier de tar i bruk for å bedre sin opplevelse på nett.