En studie av hvordan organisasjoner gjennomfører intervjuer ved rekruttering

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne studien undersøker jeg hvordan rekrutteringsansvarlige i praksis gjennomfører intervjuer i en rekrutteringsprosess. Deretter undersøkes det om praksisen samsvarer med det som teorien på området hevder er best måte å legge opp intervjuet på, nemlig såkalte strukturerte intervjuer. Problemstillingen er som følger: ”Hvordan gjennomføres jobbintervjuer i praksis? Hvordan samsvarer praksis med slik teorien på området hevder er den beste måten å legge opp intervjuet på, nemlig en strukturert intervjuform?” Herunder ser jeg på fordelene og ulempene ved å gjennomføre intervjuer med ulik grad av struktur, med et spesielt fokus på strukturerte intervjuer, som teorien hevder har best prediktiv validitet.