En sammenhengende, effektiv og trygg sykkelveg mellom Nationaltheatret og Skøyen stasjon

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven er en planleggingsoppgave som tar for seg sykkelen som en arealeffektiv og bærekraftig transportmetode. Sykkelen skal løse de utfordringer Oslo står ovenfor med tanke på transportetterspørsel ved økt befolkningsvekst. For å oppnå dette må det utarbeides en sykkelløsning som er sammenhengende, effektiv og trygg. For å kunne utarbeide en optimal sykkelløsning, har vi gjennomført målinger, trafikkanalyser og intervju. Oppgaven er også inspirert av vellykkede sykkelløsninger, både nasjonalt og internasjonalt. Med dette har vi utformet konkrete tverrsnitt som kan tilpasses til ulike elementer i et gatebildet. Vi har benyttet strekningen mellom sentrale målpunkt, Nationaltheatret og Skøyen stasjon, som utgangspunkt for å utrede prinsipper som tilpasses Oslos gate- og vegutforming. Vi ønsker å oppfordre Oslo kommune til å benytte våre løsninger for å imøtekomme fremtidens transportutfordringer, og for å oppnå dette, fremme det arealet syklisten fortjener.